Gå til

Book et værelse

Vælg venligst din opholdstype og indtast dine oplysninger nedenfor for at reservere dit værelse.

 • Studerende
 • Hotel
Beliggenhed*
 • Tyskland
  • Dortmund

  • Leipzig

  • Potsdam

  • Göttingen

 • Polen
  • Katowice

  • Łódź Rembielińskiego

  • Łódź Rewolucji

  • Wroclaw

 • Danmark
  • Lyngby

  • Copenhagen City

  • Copenhagen South

  • Aarhus

 • Sweden
  • Malmö

Periode*
?

Startdato
Loading Results...

This may take a moment

No of Guests*
 • 1 beboer

 • 2 beboere

Promo Code for Discounted Rates
Beliggenhed*
 • Dortmund.

 • Wroclaw.

Ankomst*
Afrejse*
Guests*
 • 1 guest

 • 2 guests

Promo Code for Discounted Rates

Vilkår og betingelser

Gældende fra 1. maj 2023

1. For Danmark

Handelsbetingelserne hvoraf vi (Basecamp Student Operations ApS) på baggrund heraf forvalter leje af værelse til dig (den studerende) er i detaljer beskrevet i lejekontrakten, som forefindes på denne hjemmeside ifm. bookning. En betingelse for at du kan opnå et værelse er, at du underskriver en lejekonkrakt for et givent værelse eller delt værelse og enten fysisk eller elektronisk. Dertil er det en betingelse at:

 • Husleje indbetales som aftalt i lejekontrakten,
 • Depositum svarende til 3 måneders husleje er betalt. Eventuelle skader på lejemålet dækkes af lejer jævnfør lejekontrakten,
 • Månedlig forudbetaling af vand, varme og el,
 • Lejer betaler enhver omkostning, som måtte forekomme som resultat af lejekontrakten (fx hvis du ønsker yderligere services eller medvirker til ødelæggelse af ejendommen eller lign.),
 • Lejer overholder husreglerne som offentliggjort af Basecamp og givet til dig.

1. a. Omkostninger og betalingsmuligheder

Når du laver en reservation hos Basecamp skal du betale et ikke-refunderbart administrationsgebyr. Dette beløb bliver ikke refunderet, når din booking er bekræftet, da det er en del af den samlede omkostning.

Ved bookning betaler du (lejer) 1 måneds husleje forud samt et depositum svarende til 3 måneders husleje og et administrationsgebyr, som ikke refunderes.

Den månedlige leje af værelset inkluderer skat og Internet. Du (lejer) betaler et fastsat beløb pr. md. à konto vedr. vand, varme og elektricitet – det faktiske forbrug opgøres en gang om året omkring april.

Så snart vi har modtaget din indbetaling for første måneds husleje, depositum og du har modtaget en underskrevet lejekontrakt retur med et værelsesnummer, så er aftalen endelig. Du kan nu se frem til at flytte ind på Basecamp.

Basecamp accepterer alle sædvanlige betalingsmetoder via sin onlineplatform.

I tilfælde af en genoverførsel af kreditkortdebitering er lejeren forpligtet til at betale den udestående leje plus eventuelle omkostninger inden for 10 dage efter modtagelsen af tjenesten. Disse omkostninger omfatter bl.a. de omkostninger, der opstår som følge af annulleringen af kreditkortsdebiteringen.

2. For Tyskland

De vilkår og betingelser, hvorpå vi (Basecamp Student GmbH) udlejer et værelse til dig (den studerende), er beskrevet fuldt ud i lejekontrakten, som er tilgængelig på vores hjemmeside. En betingelse for, at du modtager et værelse, er, at du underskriver en lejekontrakt for et specifikt værelse enten fysisk eller elektronisk, og at du:

 • Betaler den leje, der er angivet for dit værelse i lejekontrakten, på det grundlag, der er angivet i lejekontrakten,
 • Betaler et depositum som sikkerhed for ubetalt husleje, skader eller eventuelle rengøringsomkostninger som beskrevet i lejekontrakten,
 • Derudover skal du betale andre omkostninger, der kan opstå som følge af vilkårene i lejekontrakten (f.eks. hvis du vælger at modtage ekstra ydelser eller skal betale for skader, som du har forårsaget på ejendommen),
 • Du overholder husreglerne som offentliggjort af Basecamp og udleveret til dig.

2. a. Omkostninger og betalingsmuligheder

Når du foretager en reservation på Basecamp, skal du betale et engangsadministrationsgebyr. Når din booking er bekræftet, vil administrationsgebyret ikke blive refunderet, da det er en del af hele bookingprocessen.

På tidspunktet for reservationen skal lejeren betale 1 måneds husleje på forhånd samt et depositum svarende til 2 måneders husleje. Den månedlige leje af værelset inkluderer internet og forbrug (vand, el og varme).

Når vi har modtaget din første betaling for værelset og depositummet, vil du modtage lejekontrakten med et midlertidigt værelsesnummer. Den endelige værelsestildeling kan ændres når som helst indtil ankomstdagen. Yderligere detaljer og endelig bekræftelse følger snart. Nu kan du se frem til at flytte ind på Basecamp.

Basecamp accepterer alle gængse betalingsmetoder via sin online platform.

I tilfælde af en genoverførsel af kreditkortbelastningen er lejeren forpligtet til at betale den udestående leje plus eventuelle påløbne omkostninger inden for 10 dage efter modtagelse af tjenesten. Disse omkostninger omfatter bl.a. de omkostninger, der opstår som følge af annulleringen af kreditkortopkrævningen.

3. For Polen

De vilkår og betingelser, på hvilke vi;

 • ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. beliggende i 02-661 Warszawa, Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. beliggende i 02-661 Warszawa, Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Katowice Krasińskiego sp. z o.o. beliggende i 02-661 Warszawa, Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • BC Wrocław Sienkiewicza sp. z o.o. beliggende i 02-661 Warszawa, Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1

arrangere en udlejning af et værelse til dig (den studerende) er beskrevet fuldt ud i lejekontrakten, der er tilgængelig på denne hjemmeside. En betingelse for, at du kan modtage et værelse, er, at du underskriver en lejekontrakt for et specifikt værelse eller fællesværelse, enten fysisk eller elektronisk, og at du:

 • Betaler den leje, der er angivet for dit værelse i lejekontrakten på det grundlag, der er angivet i lejekontrakten,
 • Betaler et depositum som sikkerhed for ubetalt husleje, skader eller eventuelle rengøringsomkostninger som angivet i lejekontrakten,
 • Derudover skal du betale andre omkostninger, der kan opstå som følge af vilkårene i lejekontrakten (f.eks. hvis du vælger at modtage ekstra ydelser eller skal betale for skader, som du har forårsaget på ejendommen),
 • Du overholder husreglerne som offentliggjort af Basecamp og udleveret til dig.

3. a. Omkostninger og betalingsmuligheder

Når du foretager en reservation på Basecamp, skal du betale et engangsadministrationsgebyr. Når din booking er bekræftet, vil administrationsgebyret ikke blive refunderet, da det er en del af hele bookingprocessen.

Når du foretager en reservation hos os og booker et værelse, vil der blive opkrævet et engangsadministrationsgebyr. På tidspunktet for reservationen skal lejeren betale 1 måneds husleje på forhånd samt et depositum svarende til 1 måneds husleje (dog maksimalt 1 måneds husleje). Den månedlige leje af værelset inkluderer skatter og internet. Forsyninger (vand, elektricitet og varme) opkræves til et fast, månedligt gebyr.

Når vi har modtaget din første betaling for værelset og depositummet, vil du modtage en scanning af lejekontrakten underskrevet af os med et tildelt værelse og yderligere detaljer til gengæld er bookingen endelig. Nu kan du se frem til at flytte ind på Basecamp.

Basecamp accepterer alle gængse betalingsmetoder via sin online platform.

I tilfælde af en genoverførsel af kreditkortbelastningen er lejeren forpligtet til at betale den udestående husleje plus eventuelle omkostninger inden for 10 dage efter modtagelse af tjenesten. Disse omkostninger omfatter bl.a. de omkostninger, der opstår som følge af annulleringen af kreditkortopkrævningen.

4. For Sverige

De vilkår og betingelser, hvorpå vi (BC Student Malmö AB) udlejer et værelse eller en lejlighed til dig (den studerende), er beskrevet fuldt ud i den lejekontrakt, der er tilgængelig på denne hjemmeside. En betingelse for, at du kan modtage et værelse, er, at du underskriver en lejekontrakt for et specifikt værelse eller fællesværelse, enten fysisk eller elektronisk, og at du:

 • Betaler den leje, der er angivet for dit værelse i lejekontrakten på det grundlag, der er angivet i lejekontrakten,
 • Betaler et depositum som sikkerhed for ubetalt husleje og skader,
 • Inklusive eventuelle andre omkostninger, der skal betales som følge af vilkårene i lejekontrakten (f.eks. hvis du vælger at tage ekstra tjenester eller skal betale for skader, som du har forårsaget på ejendommen),
 • Du overholder husreglerne som offentliggjort af Basecamp og udleveret til dig.

4. a. Omkostninger og betalingsmuligheder

Når du foretager en reservation på Basecamp, skal du betale et engangsadministrationsgebyr. Når din booking er bekræftet, vil administrationsgebyret ikke blive refunderet, da det er en del af hele bookingprocessen.

På tidspunktet for reservationen skal lejeren betale 1 måneds husleje på forhånd samt et depositum svarende til 2 måneders husleje (dog højst 2 måneders husleje) og et ikke-refunderbart administrationsgebyr. Den månedlige leje af værelset inkluderer internet og skatter.

Når vi har modtaget din første betaling for værelset, de 2 måneders depositum, og du har modtaget en underskrevet lejekontrakt med et tildelt værelsesnummer og yderligere detaljer til gengæld, er reservationen endelig. Nu kan du se frem til at flytte ind på Basecamp.

Basecamp accepterer alle gængse betalingsmetoder via sin online platform.
I tilfælde af en genoverførsel af kreditkortbelastningen er lejeren forpligtet til at betale den udestående husleje plus eventuelle omkostninger inden for 10 dage efter modtagelse af tjenesten. Disse omkostninger omfatter bl.a. de omkostninger, der opstår som følge af annulleringen af kreditkortopkrævningen.”

5. For Poland

The terms and conditions on which we;

 • ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. located in 02-661 Warszawa, Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. located in 02-661 Warszawa, Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Katowice Krasińskiego sp. z o.o. located in 02-661 Warszawa, Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • BC Wrocław Sienkiewicza sp. z o.o. located in 02-661 Warszawa, Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1

arrange a lease of a room to you (the student) are set out in full in the lease that is available on this website. A condition of you receiving a room is that you sign a lease for a specific room or shared room, either physically or electronically, and that you:

 

 • Pay the rent set out for your room in the lease on the basis set out in the lease,
 • Pay a deposit as security for unpaid rent, damages, or any cleaning costs as set out in the lease,
 • Additionally pay other costs which may become payable as a result of the terms of the lease (for instance if you choose to take additional services or are required to pay for damage that you have caused to the property),
 • You abide by the House Rules as published by Basecamp and provided to you.

5. a. Costs & payment options

When making a reservation at Basecamp, you are required to pay a one-time administration fee. Once your booking is confirmed, the administration fee will be not refunded as it is part of the entire booking process.

When making a reservation with us and booking a room, a one-time administration fee will be charged. At the time of the booking, the tenant must pay 1 month’s rent in advance as well as a deposit equivalent to 1 month’s rent (subject to a maximum of one month’s rent). The monthly rent of the room includes taxes and internet. Utilities (water, electricity and heating) are charged at a fixed, monthly fee.

Once we have received your first payment for the room and the deposit you will receive a scan of tenancy signed by us with an assigned room and further details in return, the booking is final. Now, you can look forward to moving into Basecamp.

Basecamp accepts any customary payment method through its online platform.

In the case of a re-transfer of the credit card debiting, the tenant is obliged to pay the outstanding rent, plus any eventual costs incurred, within 10 days after receipt of the service. These costs include, among others, the costs arising from the cancellation of the credit card debiting.

6. Dla Polski

Pełny regulamin, na podstawie którego

 • ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • BC Wrocław Sienkiewicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-661) przy pl. Ireneusza Gugulskiego 1,”

wynajmuje Tobie (studentowi) pokój jest przedstawiony w Umowie najmu (Umowa) i dostępny na naszej stronie internetowej. Aby otrzymać pokój, musisz wydrukować i podpisać Umowę na wynajem konkretnego pokoju lub miejsca w konkretnym pokoju dwuosobowym, a następnie wysłać do nas jej skan, a także:

 • Zapłacić czynsz za pokój w wysokości określonej w Umowie,
 • Wpłacić depozyt jako zabezpieczenie za nieopłacony czynsz, ewentualne szkody oraz pokrycie kosztów dodatkowego czyszczenia, w wysokości określonej w Umowie,
 • Dodatkowo pokryć pozostałe koszty, które mogą być wymagalne w ramach warunków najmu (np. w przypadku gdy zdecydujesz się skorzystać z usług dodatkowych lub będziesz zobowiązany do zapłaty za szkody, które wyrządziłeś w budynku),
 • Przestrzegać Regulaminu Domu, opublikowanego i dostarczonego Ci przez Basecamp.

6. a. Koszty & Metody płatności

Dokonując rezerwacji w Basecamp, jesteś zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej. Po potwierdzeniu rezerwacji opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona, będąc częścią całego procesu rezerwacyjnego.

Przy dokonaniu rezerwacji pokoju za naszym pośrednictwem, zostanie pobrana jednorazowa opłata administracyjna. W momencie dokonywania rezerwacji najemca zobowiązany jest do opłacenia z góry czynszu za 1 miesiąc oraz wpłacenia kaucji odpowiadającej wysokości miesięcznego czynszu (maksymalnie za 1 miesiąc czynszu). Miesięczny czynsz za pokój obejmuje podatki i internet. Za media (woda, prąd i ogrzewanie) pobierana jest stała, miesięczna opłata.

Po otrzymaniu przez nas Twojej pierwszej płatności za pokój i depozyt otrzymasz zwrotnie skan podpisanej przez nas umowy najmu z przydzielonym pokojem i dalszymi szczegółami, rezerwacja jest ostateczna. Od tego momentu możesz przygotowywać się do przeprowadzki do Basecamp.

Basecamp akceptuje dowolną metodę płatności za pośrednictwem swojej platformy internetowej.
W przypadku re-transferu płatności z karty debetowej, najemca jest zobowiązany do opłacenia pozostałej kwoty czynszu, oraz ewentualnych dodatkowych kosztów w ciągu 10 dni od otrzymania usługi. Koszty te mogą obejmować m. in. koszty związane z anulowaniem obciążenia karty kredytowej.

7. For Sweden

The terms and conditions on which we (BC Student Malmö AB) arrange a lease of a room or apartment to you (the student) are set out in full in the lease that is available on this website. A condition of you receiving a room is that you sign a lease for a specific room or shared room, either physically or electronically, and that you:

 • Pay the rent set out for your room in the lease on the basis set out in the lease,
 • Pay a deposit as security for unpaid rent and damage,
 • Including any other costs which may become payable as a result of the terms of the lease (for instance if you choose to take additional services or are required to pay for damage that you have caused to the property),
 • You abide by the House Rules as published by Basecamp and provided to you.

7. a. Costs & payment options

When making a reservation at Basecamp, you are required to pay a one-time administration fee. Once your booking is confirmed, the administration fee will be not refunded as it is part of the entire booking process.

At the time of the booking, the tenant must pay 1 month’s rent in advance as well as a deposit equivalent to 2 months’ rent (subject to a maximum of two months’ rent) and a non-refundable administrative fee. The monthly rent of the room includes Internet and taxes.

Once we have received your first payment for the room, the 2-month deposit, and you have received a signed lease with an assigned room number and further details in return, the booking is final. Now, you can look forward to moving into Basecamp.

 

Basecamp accepts any customary payment method through its online platform.

In the case of a re-transfer of the credit card debiting, the tenant is obliged to pay the outstanding rent, plus any eventual costs incurred, within 10 days after receipt of the service. These costs include, among others, the costs arising from the cancellation of the credit card debiting.

8. For Sverige

De fullständiga villkoren som vi (BC Student Malmö AB) tillämpar för att hyra ut en lägenhet till dig (studenten) framgår i hyresavtalet som återfinns på denna webbsida. En förutsättning för att tilldelas en specifik lägenhet är att du signerar hyresavtalet, antingen fysiskt eller digitalt, och att du:

 • Betalar den i hyresavtalet fastsatta hyran för lägenheten,
 • Betalar en deposition som säkerhet för obetald hyra och eventuella skador orsakade på lägenheten,
 • Inkluderar andra eventuella kostnader som kan uppstå som en följd av hyresavtalets villkor (exempelvis om du väljer att köpa till extra tjänster eller om du är skyldig att betala för skador du har orsakat fastigheten),
 • Följer ordningsreglerna (”House Rules”) framtagna av Basecamp och tillhandahållna dig.

8. a. Kostnads- och betalningsalternativ

När du gör en reservation hos Basecamp är du skyldig att betala en administrationsavgift (vid ett tillfälle. När din bokning blivit bekräftad kommer inte administrationsavgiften att återbetalas då den är en del av bokningsprocessen.

Vid tidpunkten för bokningen ska hyresgästen betala en (1) månadshyra i förskott samt deposition motsvarande två (2) månadshyror och en icke återbetalningsbar administrationsavgift. Månadshyran inkluderar internet och eventuella skatter.

Bokningen är färdig och avslutad när vi mottagit din första hyresbetalning, depositionen motsvarande två månadshyror och du har mottagit ett signerat hyresavtal med ett specificerat lägenhetsnummer och övriga detaljer. Nu kan du se fram emot att flytta in hos Basecamp.

Basecamp accepterar de vanligaste betalningsmetoderna via vår online plattform.
Vid eventuell återbetalning till kreditkort är hyresgästen skyldig att betala utestående hyra, plus andra eventuellt uppkomna kostnader, inom tio (10) dagar efter. Dessa kostnader inkluderar, bland andra, kostnaderna för den avbrutna kreditkortstransaktionen.

Tak fordi du abonnerer

Du vil blive underrettet om alle de seneste hotelåbninger, særlige kampagner og meget mere.