Przejdź do

Rezerwuj pokój

Wybierz rodzaj pobytu i wprowadź poniżej swoje dane, aby zarezerwować pokój.

 • Student
 • Hotel
Lokalizacja*
 • Niemcy
  • Dortmund

  • Leipzig

  • Potsdam

  • Göttingen

 • Polska
  • Katowice

  • Łódź Rembielińskiego

  • Łódź Rewolucji

  • Wroclaw

 • Dania
  • Lyngby

  • Copenhagen City

  • Copenhagen South

  • Aarhus

 • Sweden
  • Malmö

Study term/semester*
?

Data rozpoczęcia
Loading Results...

This may take a moment

No of Guests*
 • 1 Mieszkaniec

 • 2 Mieszkańcy

Promo Code for Discounted Rates
Lokalizacja*
 • Dortmund.

 • Wroclaw.

Przyjazd*
Odjazd*
Guests*
 • 1 guest

 • 2 guests

Promo Code for Discounted Rates

Zasady i warunki

Obowiązuje od 1 maja 2023 r.

1. Dla Danii

Zasady i warunki, na których my (Basecamp Student Operations ApS) organizujemy wynajem pokoju dla Ciebie (studenta), są w pełni określone w umowie najmu dostępnej na tej stronie internetowej. Warunkiem otrzymania pokoju jest podpisanie umowy najmu na konkretny pokój lub pokój współdzielony, fizycznie lub elektronicznie, oraz że:

 • Płacenie czynszu określonego dla danego pokoju w umowie najmu na zasadach określonych w umowie najmu,
 • wpłacenia kaucji na poczet niezapłaconego czynszu, szkód, opłat za media lub kosztów sprzątania, zgodnie z postanowieniami umowy najmu
 • Regularnie wpłacać pieniądze na poczet kosztów mediów,
  Dodatkowo opłacać wszelkie inne koszty, które mogą stać się wymagalne w wyniku warunków najmu (na przykład, jeśli zdecydujesz się skorzystać z dodatkowych usług lub będziesz musiał zapłacić za szkody, które spowodowałeś w nieruchomości),
 • Przestrzegać Regulaminu Domu opublikowanego przez Basecamp i przekazanego użytkownikowi

1. a. Koszty & Metody płatności

When making a reservation at Basecamp, you are required to pay a one-time administration fee. Once your booking is confirmed, the administration fee will be not refunded as it is part of the entire booking process.

At the time of the booking, the tenant must pay 1 month’s rent in advance as well as a deposit equivalent to 3 months’ rent (subject to a maximum of three months’ rent) and a non-refundable administrative fee. The monthly rent of the room includes Internet and taxes. A set payment on account covers monthly water, heat and electricity consumption – a settlement based on actual usage will be conducted once a year during April.

Once we have received your first payment for the room, the deposit, and you have received a signed lease with an assigned room number and further details in return, the booking is final. Now, you can look forward to moving into Basecamp.

Basecamp accepts any customary payment method through its online platform.

In the case of a re-transfer of the credit card debiting, the tenant is obliged to pay the outstanding rent, plus any eventual costs incurred, within 10 days after receipt of the service. These costs include, among others, the costs arising from the cancellation of the credit card debiting.

2. Dla Niemiec

Warunki, na których my (Basecamp Student GmbH) organizujemy wynajem pokoju dla Ciebie (studenta), są w pełni określone w umowie najmu, która jest dostępna na naszej stronie internetowej. Warunkiem otrzymania pokoju jest podpisanie umowy najmu na konkretny pokój fizycznie lub elektronicznie i że:

 • Płacenie czynszu określonego dla danego pokoju w umowie najmu na zasadach określonych w umowie najmu,
 • wpłacenie kaucji stanowiącej zabezpieczenie na poczet niezapłaconego czynszu, szkód lub kosztów sprzątania określonych w umowie najmu,
 • dodatkowo uiścić inne koszty, które mogą stać się wymagalne w wyniku warunków najmu (na przykład, jeśli zdecydujesz się skorzystać z dodatkowych usług lub będziesz zobowiązany do zapłaty za szkody, które spowodowałeś w nieruchomości),
 • Przestrzegać Regulaminu Domu opublikowanego przez Basecamp i dostarczonego użytkownikowi.

2. a. Koszty & Metody płatności

Dokonując rezerwacji w Basecamp, należy uiścić jednorazową opłatę administracyjną. Po potwierdzeniu rezerwacji opłata administracyjna nie zostanie zwrócona, ponieważ jest ona częścią całego procesu rezerwacji.

W momencie rezerwacji najemca musi zapłacić z góry czynsz za 1 miesiąc oraz kaucję w wysokości równowartości 2-miesięcznego czynszu. Miesięczny czynsz za pokój obejmuje internet i media (woda, prąd i ogrzewanie).

Po otrzymaniu pierwszej płatności za pokój i kaucji otrzymasz umowę najmu z tymczasowym numerem pokoju. Ostateczny przydział pokoju może ulec zmianie w dowolnym momencie do dnia przyjazdu. Dalsze szczegóły i ostateczne potwierdzenie pojawią się wkrótce. Teraz możesz cieszyć się przeprowadzką do Basecamp.

Basecamp akceptuje każdą zwyczajową metodę płatności za pośrednictwem swojej platformy internetowej.

W przypadku ponownego obciążenia karty kredytowej najemca jest zobowiązany do zapłaty zaległego czynszu wraz z ewentualnymi kosztami w ciągu 10 dni od otrzymania usługi. Koszty te obejmują między innymi koszty wynikające z anulowania obciążenia karty kredytowej.

3. Dla Polski

Pełny regulamin, na podstawie którego

 • ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • BC Wrocław Sienkiewicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-661) przy pl. Ireneusza Gugulskiego 1,

wynajmuje Tobie (studentowi) pokój jest przedstawiony w Umowie najmu (Umowa) i dostępny na naszej stronie internetowej. Aby otrzymać pokój, musisz wydrukować i podpisać Umowę na wynajem konkretnego pokoju lub miejsca w konkretnym pokoju dwuosobowym, a następnie wysłać do nas jej skan, a także:

 • Zapłacić czynsz za pokój w wysokości określonej w Umowie,
  Wpłacić depozyt jako zabezpieczenie za nieopłacony czynsz, ewentualne szkody oraz pokrycie kosztów dodatkowego czyszczenia, w wysokości określonej w Umowie,
 • Dodatkowo pokryć pozostałe koszty, które mogą być wymagalne w ramach warunków najmu (np. w przypadku gdy zdecydujesz się skorzystać z usług dodatkowych lub będziesz zobowiązany do zapłaty za szkody, które wyrządziłeś w budynku),
 • Przestrzegać Regulaminu Domu, opublikowanego i dostarczonego Ci przez Basecamp.

3. a. Koszty & Metody płatności

Dokonując rezerwacji w Basecamp, jesteś zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej. Po potwierdzeniu rezerwacji opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona, będąc częścią całego procesu rezerwacyjnego.

Przy dokonaniu rezerwacji pokoju za naszym pośrednictwem, zostanie pobrana jednorazowa opłata administracyjna. W momencie dokonywania rezerwacji najemca zobowiązany jest do opłacenia z góry czynszu za 1 miesiąc oraz wpłacenia kaucji odpowiadającej wysokości miesięcznego czynszu (maksymalnie za 1 miesiąc czynszu). Miesięczny czynsz za pokój obejmuje podatki i internet. Za media (woda, prąd i ogrzewanie) pobierana jest stała, miesięczna opłata.

Po otrzymaniu przez nas Twojej pierwszej płatności za pokój i depozyt otrzymasz zwrotnie skan podpisanej przez nas umowy najmu z przydzielonym pokojem i dalszymi szczegółami, rezerwacja jest ostateczna. Od tego momentu możesz przygotowywać się do przeprowadzki do Basecamp.

Basecamp akceptuje dowolną metodę płatności za pośrednictwem swojej platformy internetowej.
W przypadku re-transferu płatności z karty debetowej, najemca jest zobowiązany do opłacenia pozostałej kwoty czynszu, oraz ewentualnych dodatkowych kosztów w ciągu 10 dni od otrzymania usługi. Koszty te mogą obejmować m. in. koszty związane z anulowaniem obciążenia karty kredytowej.

4. Dla Szwecji

Warunki, na których my (BC Student Malmö AB) organizujemy wynajem pokoju lub mieszkania dla Ciebie (studenta), są w pełni określone w umowie najmu dostępnej na tej stronie internetowej. Warunkiem otrzymania pokoju jest podpisanie umowy najmu na konkretny pokój lub wspólny pokój, fizycznie lub elektronicznie, oraz że:

 • Płacenie czynszu określonego dla danego pokoju w umowie najmu na zasadach określonych w umowie najmu,
 • wpłacenia kaucji na zabezpieczenie niezapłaconego czynszu i szkód,
 • W tym wszelkie inne koszty, które mogą stać się wymagalne w wyniku warunków najmu (na przykład, jeśli zdecydujesz się skorzystać z dodatkowych usług lub będziesz zobowiązany do zapłaty za szkody, które spowodowałeś w nieruchomości),
 • Przestrzeganie Regulaminu Domu opublikowanego przez Basecamp i dostarczonego użytkownikowi.

4. a. Koszty & Metody płatności

Dokonując rezerwacji w Basecamp, należy uiścić jednorazową opłatę administracyjną. Po potwierdzeniu rezerwacji opłata administracyjna nie zostanie zwrócona, ponieważ jest ona częścią całego procesu rezerwacji.

W momencie rezerwacji najemca musi zapłacić z góry czynsz za 1 miesiąc, a także kaucję w wysokości równowartości 2-miesięcznego czynszu (z zastrzeżeniem maksymalnie 2-miesięcznego czynszu) oraz bezzwrotną opłatę administracyjną. Miesięczny czynsz za pokój obejmuje Internet i podatki.

Po otrzymaniu pierwszej wpłaty za pokój, 2-miesięcznego depozytu oraz podpisanej umowy najmu z przypisanym numerem pokoju i dalszymi szczegółami, rezerwacja jest ostateczna. Teraz możesz cieszyć się przeprowadzką do Basecamp.

Basecamp akceptuje każdą zwyczajową metodę płatności za pośrednictwem swojej platformy internetowej.

W przypadku ponownego obciążenia karty kredytowej, najemca jest zobowiązany do zapłaty zaległego czynszu wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami w ciągu 10 dni od otrzymania usługi. Koszty te obejmują między innymi koszty wynikające z anulowania obciążenia karty kredytowej.

5. Dla Polski

Pełny regulamin, na podstawie którego

 • ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661) ul. Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1
 • BC Wrocław Sienkiewicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-661) przy pl. Ireneusza Gugulskiego 1,”

wynajmuje Tobie (studentowi) pokój jest przedstawiony w Umowie najmu (Umowa) i dostępny na naszej stronie internetowej. Aby otrzymać pokój, musisz wydrukować i podpisać Umowę na wynajem konkretnego pokoju lub miejsca w konkretnym pokoju dwuosobowym, a następnie wysłać do nas jej skan, a także:

 • Zapłacić czynsz za pokój w wysokości określonej w Umowie,
 • Wpłacić depozyt jako zabezpieczenie za nieopłacony czynsz, ewentualne szkody oraz pokrycie kosztów dodatkowego czyszczenia, w wysokości określonej w Umowie,
 • Dodatkowo pokryć pozostałe koszty, które mogą być wymagalne w ramach warunków najmu (np. w przypadku gdy zdecydujesz się skorzystać z usług dodatkowych lub będziesz zobowiązany do zapłaty za szkody, które wyrządziłeś w budynku),
 • Przestrzegać Regulaminu Domu, opublikowanego i dostarczonego Ci przez Basecamp.

5. a. Koszty & Metody płatności

Dokonując rezerwacji w Basecamp, jesteś zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej. Po potwierdzeniu rezerwacji opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona, będąc częścią całego procesu rezerwacyjnego.

Przy dokonaniu rezerwacji pokoju za naszym pośrednictwem, zostanie pobrana jednorazowa opłata administracyjna. W momencie dokonywania rezerwacji najemca zobowiązany jest do opłacenia z góry czynszu za 1 miesiąc oraz wpłacenia kaucji odpowiadającej wysokości miesięcznego czynszu (maksymalnie za 1 miesiąc czynszu). Miesięczny czynsz za pokój obejmuje podatki i internet. Za media (woda, prąd i ogrzewanie) pobierana jest stała, miesięczna opłata.

Po otrzymaniu przez nas Twojej pierwszej płatności za pokój i depozyt otrzymasz zwrotnie skan podpisanej przez nas umowy najmu z przydzielonym pokojem i dalszymi szczegółami, rezerwacja jest ostateczna. Od tego momentu możesz przygotowywać się do przeprowadzki do Basecamp.

Basecamp akceptuje dowolną metodę płatności za pośrednictwem swojej platformy internetowej.
W przypadku re-transferu płatności z karty debetowej, najemca jest zobowiązany do opłacenia pozostałej kwoty czynszu, oraz ewentualnych dodatkowych kosztów w ciągu 10 dni od otrzymania usługi. Koszty te mogą obejmować m. in. koszty związane z anulowaniem obciążenia karty kredytowej.

Dziękujemy za subskrypcję!

Będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich najnowszych otwarciach hoteli, specjalnych promocjach i nie tylko.