Przejdź do

Rezerwuj pokój

Wybierz rodzaj pobytu i wprowadź poniżej swoje dane, aby zarezerwować pokój.

 • Student
 • Hotel
Lokalizacja*
 • Niemcy
  • Dortmund

  • Leipzig

  • Potsdam

  • Göttingen

 • Polska
  • Katowice

  • Łódź Rembielińskiego

  • Łódź Rewolucji

  • Wroclaw

  • Kraków

 • Dania
  • Lyngby

  • Copenhagen City

  • Copenhagen South

  • Aarhus

 • Sweden
  • Malmö

Study term/semester*
?

Data rozpoczęcia
Loading Results...

This may take a moment

No of Guests*
 • 1 Mieszkaniec

 • 2 Mieszkańcy

Promo Code for Discounted Rates
Lokalizacja*
 • Dortmund.

 • Wroclaw.

Przyjazd*
Odjazd*
Guests*
 • 1 guest

 • 2 guests

Promo Code for Discounted Rates

Klauzula informacyjna

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administrator danych osobowych

Basecamp Group Limited z siedzibą w Londynie: 33 Broadwick Street, Londyn, W1F 0DQ, Wielka Brytania

BaseCamp Student GmbH z siedzibą w Berlinie: 3. Quergebäude, EG, Brunnenstr. 196, 10119 Berlin, Niemcy

BaseCamp Student Real Estate ApS z siedzibą w Kopenhadze: Kristen Bernikows Gade 4, 1.DK-1105 Kobenhavn K Dania

ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661), Plac Ireneusza Gugulskiego 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000559040, NIP: 5213697281, REGON: 361570090.

ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661), Plac Ireneusza Gugulskiego 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000663027, NIP: 5213767857, REGON: 366562088.

ST Katowice Krasińskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661), Plac Ireneusza Gugulskiego 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000604188, NIP: 5213724115, REGON: 363808146, w zależności od tego, która spółka zawarła umowę najmu z najemcą.

2. Cel przetwarzania, podstawa prawna

 • 1. zawarcia i wykonania umowy wiążącej Strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie rozliczeń finansowych, w tym rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • 3. prawnie uzasadnione interesy Administratora, tj. dokonywanie rozliczeń, ewentualne zgłoszenie umowy lub kontrahenta do organów podatkowych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, marketing produktów, usług lub robót budowlanych, prowadzenie ewentualnych postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 1 lit. f RODO).”

3. Czas przetwarzania

Okres niezbędny do realizacji celów opisanych w informacji powyżej, tj. przez czas trwania umowy pomiędzy Administratorem a Tobą lub okres świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

4. Odbiorcy danych

Dostawcy usług informatycznych, prawnych i księgowych działający na rzecz Administratora oraz pracownicy i współpracownicy Administratora.

5. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych

Administrator nie będzie profilował danych lub podejmował utomatycznych decyzji.

6. Przetwarzanie poza EOG

Administrator nie będzie przetwarzał danych poza EOG.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo do aktualizacji nieaktualnych lub nieprawidłowych danych; Prawo do sprostowania danych, jeżeli okaże się, że przetwarzane dane są nieprawidłowe; Prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz informacji o ich przetwarzaniu; Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych przepisami RODO; Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; Prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś Administratorowi; Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Skarga

Masz prawo złożyć skargę na działania Administratora do odpowiedniego organu ochrony danych w miejscu, w którym przebywasz w Basecamp:

9. Polityka prywatności

Najemca potwierdza, że uzyskał informację, że aktualna wersja Polityki Prywatności Grupy Basecamp jest dostępna na stronie internetowej poprzez kliknięcie linku na dole tej strony.

Polityka prywatności

Dziękujemy za subskrypcję!

Będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich najnowszych otwarciach hoteli, specjalnych promocjach i nie tylko.